Cần thuê nhà làm showroom ở quận 3

quận-3
Cần thuê nhà làm showroom ở quận 3
0.0 0

(upload) #1

Cần thuê nhà làm showroom nhu cầu cực gấp, có mặt bằng đi xem liền
Vị trí cần thuê: chỉ khu quận 1,3 sàn 200m2 ngang tối thiểu 8m giá 10.000USD đổ lại.
Liên hệ 0939.301.928