[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 378 Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 DT: 12x25 1 trệt, 3 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1] (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Phan Văn Trị Q BThạnh DT: 12x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trị Q BThạnh] (1)
[8.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[370 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1] (1)
[15.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Tân Chánh Hiệp 10 Q12 DT: 4x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Chánh Hiệp 10 Q12] (1)
[19 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 24 Phạm Viết Chánh Q BT DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh Q BT] (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 402 Nguyễn Lâm Quận 10 DT: 10x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10] (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 58 Nguyễn Thái Học Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Học Quận 1] (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 120 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 15x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7] (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 8x13 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[12.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 289 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 8x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1] (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 125 An Bình Quận 5 DT: 4x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường An Bình Quận 5] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 92 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 8x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan Q3] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 7x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 1] (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Nguyễn Phi Khanh Q1 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh Q1] (1)
[440 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 389 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 DT: 18x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1] (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 179 Nhật Tảo Quận 10 DT: 5x33 1 trệt, 4 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhật Tảo Quận 10] (1)
[6.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 202 Ngô Gia Tự Quận 5 DT: 11x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 5] (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 382 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 11x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 5] (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Nguyễn Thái Bình Q1 DT: 7x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình Q1] (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Lê Trực Q Bình Thạnh DT: 9x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038470 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Trực Q Bình Thạnh] (1)
[47 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 124 Nguyễn Lâm Quận 10 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 11x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10] (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 528 Nguyễn Ngọc Lộc Quận 1 DT: 10x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Lộc Quận 1] (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 247 Trần Khánh Dư Quận 1 DT: 20x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Khánh Dư Quận 1] (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 16 Vĩnh Viễn Quận 10 DT: 5x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Vĩnh Viễn Quận 10] (1)