[24.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 382 Phan Văn Trường Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trường Quận 1] (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 15 Lý Văn Phức Quận 1 DT: 11x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Văn Phức Quận 1] (1)
[71 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 380 Mai Thị Lựu Quận 1 DT: 9x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Thị Lựu Quận 1] (1)
[6.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 16 Tôn Thất Thiệp Quận 1 DT: 10x14 1 trệt, 3 lầu LH: 0903614757 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Thiệp Quận 1] (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Nguyễn Phi Khanh Q1 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh Q1] (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 441 Nguyễn Huy Lượng Q BT DT: 9x21 1 trệt, 4 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huy Lượng Q BT] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 288 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 7x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 1] (1)
[20 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 316 Man Thiện Quận 9 DT: 4x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[96 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 196 Nguyễn Văn Linh Quận 7 DT: 12x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh Quận 7] (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 299 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 9x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Tần Quận 8] (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 125 An Bình Quận 5 DT: 4x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường An Bình Quận 5] (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 120 Nguyễn Huy Lượng Q BT DT: 7x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huy Lượng Q BT] (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 536 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 307 Nguyễn Huy Lượng Q BT DT: 10x15 1 trệt, 5 lầu LH: 0902883720 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huy Lượng Q BT] (1)
[66.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 423 Lê Thị Bạch Cát Q11 DT: 5x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thị Bạch Cát Q11] (1)
[5 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 340 Cao Lỗ Quận 8 DT: 5x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Lỗ Quận 8] (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 335 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 16x29 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhiêu Tâm Quận 5] (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 371 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 9x16 1 trệt, 6 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh Quận 10] (1)
[7 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 57 Phạm Viết Chánh Q BT DT: 5x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh Q BT] (1)
[7.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Trần Não Quận 2 DT: 12x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Não Quận 2] (1)
[81 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 412 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1] (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Quốc Hương Quận 2 DT: 8x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Hương Quận 2] (1)
[68 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 150 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 4x22 1 trệt, 7 lầu LH: 0902883720 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 232 Tên Lửa QBT DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tên Lửa QBT] (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 156 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 14x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0908634491 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6] (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 14 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 4x14 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Q10] (1)
[83 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 14 Bình Thới Quận 11 DT: 9x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Thới Quận 11] (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 82 Lê Văn Quới QBT DT: 11x22 1 trệt, 4 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Quới QBT] (1)
[76 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 383 Phan Văn Trị Q BThạnh DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trị Q BThạnh] (1)