[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 76 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7] (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 378 Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 DT: 12x25 1 trệt, 3 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1] (1)
[15.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Lý Tự Trọng Quận 1 DT: 6x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng Quận 1] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 454 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 11x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902887859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Tần Quận 8] (1)
[530 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 76 Ngô Đức Kế Quận 1 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Đức Kế Quận 1] (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 313 Đề Thám Quận 1 DT: 14x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đề Thám Quận 1] (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Tân Hưng Quận 5 DT: 8x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hưng Quận 5] (1)
[380 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 222 Tôn Thất Tùng Quận 1 DT: 20x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Tùng Quận 1] (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 104 Bình Long QBT DT: 11x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Long QBT] (1)
[370 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 8x13 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[22 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Nguyễn Duy Dương Quận DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương Quận] (1)
[89 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 9x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão Quận 1] (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 415 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 DT: 4x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng Quận 1] (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 484 Phan Bội Châu Quận 1 DT: 7x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Bội Châu Quận 1] (1)
[5.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 127 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 10x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1] (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 377 Hậu Giang Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang Quận 6] (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Lê Trực Q Bình Thạnh DT: 9x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038470 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Trực Q Bình Thạnh] (1)
[13.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 DT: 12x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng Quận 1] (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 8x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 93 Trần Bình Trọng Quận 5 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng Quận 5] (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 15x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1] (1)
[12.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 173 Thái Văn Lung Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 3 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thái Văn Lung Quận 1] (1)
[88 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 34 Trần Minh Quyền Q10 DT: 9x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10] (1)
[5.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 103 Nguyễn Chí Thanh Q5 DT: 16x28 1 trệt, 8 lầu LH: 0934162100 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh Q5] (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 100 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Cơ Điều Quận 5] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 288 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh] (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Chu Văn An Quận 6 DT: 4x20 1 trệt, 6 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Chu Văn An Quận 6] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Phó Cơ Điều Quận 5 DT: 9x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Cơ Điều Quận 5] (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 344 Võ Văn Kiệt Quận 5 DT: 7x33 1 trệt, 7 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 5] (1)