[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 DT: 5x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1] (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 272 Nguyễn Văn Thủ Quận 1 DT: 9x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Thủ Quận 1] (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 107 Nguyễn Huy Lượng Q BT DT: 9x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huy Lượng Q BT] (1)
[400 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 99 Lý Tự Trọng Quận 1 DT: 10x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng Quận 1] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Lý Thái Tổ Quận 10 DT: 12x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ Quận 10] (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 79 Hà Huy Giáp Quận 12 DT: 5x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hà Huy Giáp Quận 12] (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 97 Bà Hom Quận 6 DT: 5x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6] (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 15 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 7x30 1 trệt, 5 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1] (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 364 Vĩnh Viễn Quận 10 DT: 19x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Vĩnh Viễn Quận 10] (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 383 Man Thiện Quận 9 DT: 4x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 200 Quốc Lộ 13 Q BThạnh DT: 11x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Lộ 13 Q BThạnh] (1)
[64 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 6x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh] (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 109 Ngô Quyền Quận 5 DT: 5x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Quyền Quận 5] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 84 Phan Văn Hân Q BThạnh DT: 10x31 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Hân Q BThạnh] (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lâm Văn Bền Quận 7] (1)
[93 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 202 Ngô Gia Tự Quận 10 DT: 7x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10] (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 213 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 6x30 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhiêu Tâm Quận 5] (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 202 Pasteur Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Pasteur Quận 1] (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 536 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[20 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 316 Man Thiện Quận 9 DT: 4x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Bình Quới Q Bình Thạnh DT: 5x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Quới Q Bình Thạnh] (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 57 Phan Kế Bính Quận 1 DT: 11x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Kế Bính Quận 1] (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 302 Bắc Hải Quận 10 DT: 14x19 1 trệt, 5 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bắc Hải Quận 10] (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 348 Ngô Quyền Quận 5 DT: 12x22 1 trệt, 3 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Quyền Quận 5] (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 7x29 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7] (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 206 Hồ Học Lãm QBT DT: 14x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Học Lãm QBT] (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Phan Bội Châu Quận 1 DT: 7x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902887859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Bội Châu Quận 1] (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 461 Trần Phú Quận 5 DT: 8x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Phú Quận 5] (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 235 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 5x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập Quận 7] (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1] (1)