[8.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 461 Tôn Đức Thắng Quận 1 DT: 9x21 1 trệt, 7 lầu LH: 0938737871 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng Quận 1] (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Trần Doãn Khanh Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Doãn Khanh Quận 1] (1)
[800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 58 Phó Đức Chính Q BThạnh DT: 17x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Đức Chính Q BThạnh] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 287 Điện Biên Phủ Quận 10 DT: 11x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 10] (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 95 Hậu Giang Quận 6 DT: 6x31 1 trệt, 3 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang Quận 6] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 171 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x22 1 trệt, 3 lầu LH: 0903614757 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Thị Xuân Quận 1] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 492 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 8x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh] (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 5x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10] (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Cô Bắc Quận 1 DT: 8x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Cô Bắc Quận 1] (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 319 Minh Phụng Quận 11 DT: 15x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Minh Phụng Quận 11] (1)
[28.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 131 Hàn Thuyên Quận 1 DT: 10x8 1 trệt, 3 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hàn Thuyên Quận 1] (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 450 Trần Doãn Khanh Quận 1 DT: 6x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Doãn Khanh Quận 1] (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Phan Văn Trị Q BThạnh DT: 12x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trị Q BThạnh] (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 402 Nhật Tảo Quận 10 DT: 5x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhật Tảo Quận 10] (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 437 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 4x7 1 trệt, 5 lầu LH: 0902887859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[7.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 191 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 8x17 1 trệt, 3 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 19 Nguyễn Xí Q Bình Thạnh DT: 7x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Xí Q Bình Thạnh] (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 292 Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 DT: 5x28 1 trệt, 8 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1] (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 242 Lê Văn Thịnh Quận 2 DT: 20x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Thịnh Quận 2] (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 83 Trần Não Quận 2 DT: 10x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Não Quận 2] (1)
[26 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 129 Nguyễn Chí Thanh Q5 DT: 5x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh Q5] (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 200 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 7x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9] (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 317 Bình Lợi Q Bình Thạnh DT: 8x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Lợi Q Bình Thạnh] (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 197 Bình Lợi Q Bình Thạnh DT: 10x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Lợi Q Bình Thạnh] (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 303 Lê Văn Khương Quận 12 DT: 20x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Khương Quận 12] (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 164 Vĩnh Hội Quận 4 DT: 7x28 1 trệt, 6 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Vĩnh Hội Quận 4] (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 65 Hồ Học Lãm QBT DT: 10x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Học Lãm QBT] (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 226 Trần Xuân Soạn Quận 7 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Xuân Soạn Quận 7] (1)
[100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 245 Phó Đức Chính Q BThạnh DT: 7x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Đức Chính Q BThạnh] (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 367 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Thị Xuân Quận 1] (1)