Cho thuê nhà mặt tiền Quận Bình Thạnh   Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh


Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa Quận Bình Thạnh (1)
[7.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 191 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 17x33 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 492 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 8x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 288 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[64 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 6x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[5.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 297 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 12x33 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 11x21 1 trệt, 7 lầu LH: 0902448153 (1)
[57 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 408 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 4x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0902045524 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 392 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 12x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 543 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 4x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 336 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 10x29 1 trệt, 7 lầu LH: 0902885031 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 4x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 215 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 11x16 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038642 (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 548 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 4x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 199 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 12x21 1 trệt, 4 lầu LH: 0902768556 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 436 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 6x16 1 trệt, 7 lầu LH: 0939413874 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 242 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 5x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 384 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 7x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[91 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 371 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 8x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0902440982 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 10x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0902982719 (1)
[89 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 245 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 9x28 1 trệt, 3 lầu LH: 0902885031 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 11x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0908696521 (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[69 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 309 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 7x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 8x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 22 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 9x9 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[92 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 10x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[5.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 179 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 12x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 164 Bùi Hữu Nghĩa Q BThạnh DT: 9x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)