Cho thuê nhà mặt tiền Quận Bình Tân   Cho thuê nhà mặt tiền đường Mã Lò Quận Bình Tân


Cho thuê nhà mặt tiền đường Mã Lò Quận Bình Tân (1)
[12 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 468 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 4x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 297 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 15x24 1 trệt, 5 lầu LH: 0908079159 (1)
[200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 183 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 4x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[26 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 486 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 12x28 1 trệt, 6 lầu LH: 0902883720 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 132 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 18x11 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038642 (1)
[4 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 432 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 8x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[7 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 302 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 288 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 8x22 1 trệt, 7 lầu LH: 0907927406 (1)
[13 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 236 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 7x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 11x29 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 208 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 11x16 1 trệt, 6 lầu LH: 0908634812 (1)
[15 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 201 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x21 1 trệt, 7 lầu LH: 0902901610 (1)
[7 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 396 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 6x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[-100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 434 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 4x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[9 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[21 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 16x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 144 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 204 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 18x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 374 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 4x18 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901587 (1)
[8 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 40 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902887859 (1)
[2 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 195 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 5x27 1 trệt, 5 lầu LH: 0938821876 (1)
[8 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 146 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 268 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 34 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 16x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[14 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 373 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 6x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[15 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 281 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0939301928 (1)
[-1 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 265 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 4x12 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 257 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 9x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 209 Mã Lò Quận Bình Tân DT: 7x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)