Cho thuê nhà mặt tiền Quận Bình Tân   Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Văn Long QBT


Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Văn Long Quận Bình Tân (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Hồ Văn Long QBT DT: 9x35 1 trệt, 5 lầu LH: 0908614941 (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 282 Hồ Văn Long QBT DT: 5x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0902447859 (1)
[1.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 119 Hồ Văn Long QBT DT: 6x13 1 trệt, 4 lầu LH: 0908079159 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 196 Hồ Văn Long QBT DT: 9x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Hồ Văn Long QBT DT: 15x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 91 Hồ Văn Long QBT DT: 9x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 403 Hồ Văn Long QBT DT: 12x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 467 Hồ Văn Long QBT DT: 20x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Hồ Văn Long QBT DT: 11x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902885031 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 250 Hồ Văn Long QBT DT: 12x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 345 Hồ Văn Long QBT DT: 12x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[31 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 208 Hồ Văn Long QBT DT: 6x10 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 23 Hồ Văn Long QBT DT: 12x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[1.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 154 Hồ Văn Long QBT DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 329 Hồ Văn Long QBT DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Hồ Văn Long QBT DT: 5x9 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 193 Hồ Văn Long QBT DT: 6x34 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Hồ Văn Long QBT DT: 4x35 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Hồ Văn Long QBT DT: 14x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 84 Hồ Văn Long QBT DT: 9x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 143 Hồ Văn Long QBT DT: 5x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 493 Hồ Văn Long QBT DT: 11x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 191 Hồ Văn Long QBT DT: 4x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 347 Hồ Văn Long QBT DT: 18x17 1 trệt, 8 lầu LH: 0902045524 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Hồ Văn Long QBT DT: 8x35 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[31 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 278 Hồ Văn Long QBT DT: 7x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 206 Hồ Văn Long QBT DT: 12x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[34 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 60 Hồ Văn Long QBT DT: 9x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 313 Hồ Văn Long QBT DT: 6x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)