Cho thuê nhà mặt tiền Quận Bình Tân   Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Long QBT


Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Long Quận Bình Tân (1)
[18 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 157 Bình Long QBT DT: 5x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0908634812 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Bình Long QBT DT: 7x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 104 Bình Long QBT DT: 11x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0938821876 (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 172 Bình Long QBT DT: 10x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 183 Bình Long QBT DT: 7x25 1 trệt, 7 lầu LH: 0902901270 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Bình Long QBT DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 137 Bình Long QBT DT: 5x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[38 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Bình Long QBT DT: 9x7 1 trệt, 8 lầu LH: 0902831038 (1)
[59 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 105 Bình Long QBT DT: 12x15 1 trệt, 7 lầu LH: 0908494712 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 100 Bình Long QBT DT: 19x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 292 Bình Long QBT DT: 8x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0938821876 (1)
[67 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 113 Bình Long QBT DT: 19x16 1 trệt, 5 lầu LH: 0908079159 (1)
[800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 27 Bình Long QBT DT: 6x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0908326791 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 291 Bình Long QBT DT: 8x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0902901561 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 341 Bình Long QBT DT: 19x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 500 Bình Long QBT DT: 17x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0908696521 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 311 Bình Long QBT DT: 11x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[14 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 36 Bình Long QBT DT: 6x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 402 Bình Long QBT DT: 12x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 122 Bình Long QBT DT: 19x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 385 Bình Long QBT DT: 8x15 1 trệt, 7 lầu LH: 0902982719 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 7 Bình Long QBT DT: 4x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 122 Bình Long QBT DT: 12x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038615 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Bình Long QBT DT: 18x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 497 Bình Long QBT DT: 8x27 1 trệt, 5 lầu LH: 0908634491 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 268 Bình Long QBT DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Bình Long QBT DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 145 Bình Long QBT DT: 9x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038470 (1)
[800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 142 Bình Long QBT DT: 7x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)