Cho thuê nhà mặt tiền Quận 9   Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9


Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9 (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 200 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 7x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 516 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 5x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[88 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 31 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 10x22 1 trệt, 6 lầu LH: 0902447364 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 12x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 326 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 5x25 1 trệt, 3 lầu LH: 0901013354 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 457 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 8x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 51 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 12x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634491 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 97 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 4x20 1 trệt, 8 lầu LH: 0901013354 (1)
[68 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 188 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 11x27 1 trệt, 3 lầu LH: 0902885031 (1)
[57 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 95 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 8x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[101 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 187 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 12x28 1 trệt, 5 lầu LH: 0908696521 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 128 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 7x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 16 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 16x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 36 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 6x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 230 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 5x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[79 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 8x14 1 trệt, 7 lầu LH: 0902885031 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 21 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 10x27 1 trệt, 6 lầu LH: 0938642188 (1)
[93 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 12x16 1 trệt, 5 lầu LH: 0902887859 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 244 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 10x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 284 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 8x35 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[31 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 325 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 5x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 251 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 7x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 152 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 10x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0908614941 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 312 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 6x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 85 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 4x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 343 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[6.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 19x30 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 40 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 7x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 516 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)