Cho thuê nhà mặt tiền Quận 8   Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Hùng Quận 8


Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Hùng Quận 8 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Phạm Hùng Quận 8 DT: 7x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 171 Phạm Hùng Quận 8 DT: 7x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[37 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 194 Phạm Hùng Quận 8 DT: 6x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 250 Phạm Hùng Quận 8 DT: 7x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 6 Phạm Hùng Quận 8 DT: 14x20 1 trệt, 8 lầu LH: 0908326791 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Phạm Hùng Quận 8 DT: 7x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 65 Phạm Hùng Quận 8 DT: 12x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 417 Phạm Hùng Quận 8 DT: 11x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8x21 1 trệt, 7 lầu LH: 0901013354 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 426 Phạm Hùng Quận 8 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[1.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 168 Phạm Hùng Quận 8 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[64 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 87 Phạm Hùng Quận 8 DT: 12x9 1 trệt, 3 lầu LH: 0902448153 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 370 Phạm Hùng Quận 8 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 114 Phạm Hùng Quận 8 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[59 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 49 Phạm Hùng Quận 8 DT: 10x15 1 trệt, 3 lầu LH: 0902901561 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 356 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 252 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 451 Phạm Hùng Quận 8 DT: 20x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 511 Phạm Hùng Quận 8 DT: 9x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 96 Phạm Hùng Quận 8 DT: 7x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 419 Phạm Hùng Quận 8 DT: 6x16 1 trệt, 5 lầu LH: 0902982719 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 51 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0902448153 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 288 Phạm Hùng Quận 8 DT: 4x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 91 Phạm Hùng Quận 8 DT: 11x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[87 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 170 Phạm Hùng Quận 8 DT: 11x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038740 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 70 Phạm Hùng Quận 8 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 209 Phạm Hùng Quận 8 DT: 11x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Phạm Hùng Quận 8 DT: 12x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 412 Phạm Hùng Quận 8 DT: 4x21 1 trệt, 7 lầu LH: 0902045524 (1)