Cho thuê nhà mặt tiền Quận 8   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Tần Quận 8


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Tần Quận 8 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 299 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 9x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0902889330 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 454 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 11x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902887859 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 516 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 6x9 1 trệt, 3 lầu LH: 0902982719 (1)
[79 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 314 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 12x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 8 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 11x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 302 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 7x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038407 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 105 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902887859 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 10x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 499 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 6x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[96 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 318 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 9x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038615 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 455 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 12x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[47 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 470 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 5x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 425 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 378 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 12x27 1 trệt, 5 lầu LH: 0903614757 (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 98 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 6x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 5x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 193 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 4x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 246 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 8x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[81 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 282 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 12x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[34 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 264 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 4x14 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 303 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 10x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 522 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 7x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 19 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 6x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[65 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 9x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[47 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 190 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 5x17 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038407 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 529 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 10x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 111 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 11x21 1 trệt, 8 lầu LH: 0902889330 (1)
[77 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 201 Nguyễn Thị Tần Quận 8 DT: 10x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)