Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Mỹ Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Mỹ Quận 7 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 245 Tân Mỹ Quận 7 DT: 8x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 433 Tân Mỹ Quận 7 DT: 5x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[6.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 278 Tân Mỹ Quận 7 DT: 16x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Tân Mỹ Quận 7 DT: 5x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Tân Mỹ Quận 7 DT: 12x35 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 439 Tân Mỹ Quận 7 DT: 5x7 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 461 Tân Mỹ Quận 7 DT: 9x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Tân Mỹ Quận 7 DT: 4x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[91 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 302 Tân Mỹ Quận 7 DT: 9x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[103 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 94 Tân Mỹ Quận 7 DT: 10x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[56 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Tân Mỹ Quận 7 DT: 5x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Tân Mỹ Quận 7 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 505 Tân Mỹ Quận 7 DT: 12x27 1 trệt, 6 lầu LH: 0902440982 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 438 Tân Mỹ Quận 7 DT: 11x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 487 Tân Mỹ Quận 7 DT: 10x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 399 Tân Mỹ Quận 7 DT: 14x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 294 Tân Mỹ Quận 7 DT: 9x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 446 Tân Mỹ Quận 7 DT: 12x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 141 Tân Mỹ Quận 7 DT: 5x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 230 Tân Mỹ Quận 7 DT: 6x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 370 Tân Mỹ Quận 7 DT: 10x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0938821876 (1)
[81 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 241 Tân Mỹ Quận 7 DT: 8x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 105 Tân Mỹ Quận 7 DT: 18x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 117 Tân Mỹ Quận 7 DT: 18x24 1 trệt, 5 lầu LH: 0908634812 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 482 Tân Mỹ Quận 7 DT: 12x28 1 trệt, 5 lầu LH: 0906767550 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 360 Tân Mỹ Quận 7 DT: 7x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[84 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 143 Tân Mỹ Quận 7 DT: 7x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0908614941 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 99 Tân Mỹ Quận 7 DT: 11x16 1 trệt, 6 lầu LH: 0908494712 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 167 Tân Mỹ Quận 7 DT: 8x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)