Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập Quận 7 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 6x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0902447859 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 235 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 5x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 115 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 10x32 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 34 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 11x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[89 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 492 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 119 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 10x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 140 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 14x33 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 260 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x20 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038471 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 188 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 208 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 45 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 12x22 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447364 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 434 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 10x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 401 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0938642188 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 7x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 20 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 7x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 11x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 485 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 20x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0908286542 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 92 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 9x10 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 167 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 161 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[6.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 10x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901561 (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 8 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 5x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[84 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 385 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 6x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0908634812 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 248 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 11x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 4x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Nguyễn Thị Thập Quận 7 DT: 7x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)