Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 (1)
[19 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 4x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0908326791 (1)
[11 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 312 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 4x14 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 7x29 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 21 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 7x22 1 trệt, 7 lầu LH: 0934162100 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 81 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 18x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 120 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 15x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 76 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)
[37 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 291 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 12x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[17 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 391 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[34 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[38 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 19 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 12x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 286 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 8x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0907927406 (1)
[20 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 381 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 6x17 1 trệt, 7 lầu LH: 0902883720 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 177 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 12x20 1 trệt, 8 lầu LH: 0902889330 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 340 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 173 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 11x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 300 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 10x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[17 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 433 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 8x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 247 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 10x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0902447859 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 440 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 10x15 1 trệt, 6 lầu LH: 0939369705 (1)
[22 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 31 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 6x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 295 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 12x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0938821876 (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 279 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 11x20 1 trệt, 6 lầu LH: 0939413874 (1)
[29 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 12x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[56 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 204 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 18x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[5 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 4x14 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 5x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0902045524 (1)
[13 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 58 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 4x28 1 trệt, 4 lầu LH: 0908286542 (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 90 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 9x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)