Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Phục Man Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Phục Man Quận 7 (1)
[5.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 311 Lý Phục Man Quận 7 DT: 20x17 1 trệt, 3 lầu LH: 0939413874 (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 318 Lý Phục Man Quận 7 DT: 5x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0906767550 (1)
[41 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 279 Lý Phục Man Quận 7 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 154 Lý Phục Man Quận 7 DT: 6x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Lý Phục Man Quận 7 DT: 7x28 1 trệt, 3 lầu LH: 0938737871 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 315 Lý Phục Man Quận 7 DT: 8x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 309 Lý Phục Man Quận 7 DT: 7x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Lý Phục Man Quận 7 DT: 9x25 1 trệt, 3 lầu LH: 0939369705 (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 9 Lý Phục Man Quận 7 DT: 6x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Lý Phục Man Quận 7 DT: 6x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 205 Lý Phục Man Quận 7 DT: 5x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 203 Lý Phục Man Quận 7 DT: 10x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 196 Lý Phục Man Quận 7 DT: 7x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 325 Lý Phục Man Quận 7 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 437 Lý Phục Man Quận 7 DT: 11x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0902901610 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Lý Phục Man Quận 7 DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 340 Lý Phục Man Quận 7 DT: 10x9 1 trệt, 6 lầu LH: 0902883720 (1)
[40 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 178 Lý Phục Man Quận 7 DT: 4x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038407 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 480 Lý Phục Man Quận 7 DT: 8x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[68 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 558 Lý Phục Man Quận 7 DT: 10x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 249 Lý Phục Man Quận 7 DT: 12x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[69 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 187 Lý Phục Man Quận 7 DT: 10x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 96 Lý Phục Man Quận 7 DT: 10x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 159 Lý Phục Man Quận 7 DT: 7x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Lý Phục Man Quận 7 DT: 4x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 309 Lý Phục Man Quận 7 DT: 10x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 90 Lý Phục Man Quận 7 DT: 8x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Lý Phục Man Quận 7 DT: 5x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 63 Lý Phục Man Quận 7 DT: 7x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0902806193 (1)