Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Lương Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Lương Quận 7 (1)
[81 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 192 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 13x22 1 trệt, 7 lầu LH: 0908634812 (1)
[800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 134 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 5x12 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[37 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 440 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 7x24 1 trệt, 5 lầu LH: 0908634491 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 539 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 12x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 17x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[37 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 107 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 6x11 1 trệt, 4 lầu LH: 0908079159 (1)
[56 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 11x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 59 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 12x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[31 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 31 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 5x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[39 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 165 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[40 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 485 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 9x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 144 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 87 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 5x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 31 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 16x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 196 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 6x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 6x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 132 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 7x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 142 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 5x24 1 trệt, 4 lầu LH: 0906767550 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 358 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 9x18 1 trệt, 8 lầu LH: 0939369705 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 500 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 7x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 132 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 11x14 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 5x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0906955805 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 302 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 6x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 7x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0939369705 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 155 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 11x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0938821876 (1)
[34 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 168 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 9x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 397 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 15x18 1 trệt, 4 lầu LH: 0902448153 (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 81 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 8x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)