Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Lâm Văn Bền Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Lâm Văn Bền Quận 7 (1)
[19 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 137 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 4x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)
[6.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 287 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 20x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0902447859 (1)
[68 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 268 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 12x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 5x14 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 112 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 6x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 218 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 7x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0908696521 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 154 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 20x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 128 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 10x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902901587 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 80 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 12x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 532 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 12x10 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[67 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 11x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 82 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 6x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0902440982 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 19x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 11x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 72 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 7x19 1 trệt, 5 lầu LH: 0907927406 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 12x31 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[29 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 167 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 6x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0908286542 (1)
[56 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 209 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 10x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 134 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 10x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 115 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 11x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 7x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 34 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 125 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 7x12 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 173 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 9x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 328 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 9x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 102 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 12x28 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038470 (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 171 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 4x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0902982719 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 68 Lâm Văn Bền Quận 7 DT: 8x31 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)