Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 170 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 8x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 333 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 9x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 410 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 15x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 294 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 15x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0908286542 (1)
[44 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 275 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 6x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 383 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 7x23 1 trệt, 6 lầu LH: 0902901561 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 343 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 7x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 110 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 10x25 1 trệt, 8 lầu LH: 0902768556 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 86 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 11x22 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038407 (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 84 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 4x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 246 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 12x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0908614941 (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 9x21 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901270 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 438 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 8x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 12x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 68 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 4x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 117 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 10x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038471 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 107 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 8x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[84 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 238 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 10x17 1 trệt, 7 lầu LH: 0938737871 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 308 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 10x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 453 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 8x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 9x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 202 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 8x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 10x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 64 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 6x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0903614757 (1)
[32 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 516 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 421 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 4x27 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038407 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 10x16 1 trệt, 3 lầu LH: 0902768556 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 242 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 9x9 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 172 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 20x12 1 trệt, 5 lầu LH: 0903614757 (1)