Cho thuê nhà mặt tiền Quận 7   Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Văn Ba Quận 7


Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Văn Ba Quận 7 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 36 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 329 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 10x10 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 445 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 6x30 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 295 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 10x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[23 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 130 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 5x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 303 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 9x11 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 (1)
[69 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 227 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 12x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0907927406 (1)
[38 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 6x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0907927406 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 116 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 9x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 131 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 83 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0908634812 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 145 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 13x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 86 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 20x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 190 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 6x22 1 trệt, 6 lầu LH: 0938737871 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 348 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 6x32 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 292 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 8x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038615 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 246 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 (1)
[39 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 159 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 7x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 131 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 17x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 183 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 10x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 364 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 379 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 6x15 1 trệt, 7 lầu LH: 0934162100 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 394 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x11 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x31 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901561 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 30 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 11x11 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 363 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 10x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 20x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[3.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 234 Bùi Văn Ba Quận 7 DT: 9x17 1 trệt, 8 lầu LH: 0902448153 (1)