Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6   Cho thuê nhà mặt tiền đường Văn Thân Quận 6


Cho thuê nhà mặt tiền đường Văn Thân (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 1 Văn Thân Quận 6 DT: 12x32 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[103 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 156 Văn Thân Quận 6 DT: 16x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 7 Văn Thân Quận 6 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 343 Văn Thân Quận 6 DT: 4x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 319 Văn Thân Quận 6 DT: 8x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447859 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 156 Văn Thân Quận 6 DT: 8x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 147 Văn Thân Quận 6 DT: 8x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Văn Thân Quận 6 DT: 11x32 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[71 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 40 Văn Thân Quận 6 DT: 11x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 293 Văn Thân Quận 6 DT: 6x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 8 Văn Thân Quận 6 DT: 5x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 258 Văn Thân Quận 6 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 59 Văn Thân Quận 6 DT: 5x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 315 Văn Thân Quận 6 DT: 9x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[59 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 161 Văn Thân Quận 6 DT: 9x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 99 Văn Thân Quận 6 DT: 7x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 365 Văn Thân Quận 6 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 382 Văn Thân Quận 6 DT: 7x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 335 Văn Thân Quận 6 DT: 8x16 1 trệt, 7 lầu LH: 0902768556 (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 400 Văn Thân Quận 6 DT: 4x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Văn Thân Quận 6 DT: 6x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Văn Thân Quận 6 DT: 12x15 1 trệt, 3 lầu LH: 0938737871 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 286 Văn Thân Quận 6 DT: 4x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 (1)
[41 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 73 Văn Thân Quận 6 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[74 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 55 Văn Thân Quận 6 DT: 9x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901587 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 187 Văn Thân Quận 6 DT: 12x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 68 Văn Thân Quận 6 DT: 7x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 205 Văn Thân Quận 6 DT: 11x32 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 25 Văn Thân Quận 6 DT: 8x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)