Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 18x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 7x20 1 trệt, 8 lầu LH: 0908286542 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 156 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 14x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0908634491 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 24 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[88 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 9 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 12x34 1 trệt, 5 lầu LH: 0902885031 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 237 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 6x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 443 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 9x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 (1)
[34 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 359 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 5x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 199 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 10x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 493 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 11x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 6x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 189 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 10x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 (1)
[64 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 348 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 8x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038471 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 7x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[39 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 439 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[1.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 225 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 355 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 8x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 106 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 17x19 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038471 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 163 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 8x15 1 trệt, 6 lầu LH: 0903614757 (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 384 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 12x16 1 trệt, 3 lầu LH: 0907927406 (1)
[23 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[40 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 222 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 7x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 165 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 10x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 215 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 8x27 1 trệt, 4 lầu LH: 0902045524 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 60 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 211 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 12x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 200 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 9x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 183 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 9x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[84 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 15x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0908696521 (1)