Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6   Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6


Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng (1)
[44 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 536 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0906767550 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 219 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 64 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x33 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[32 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 265 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 6x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 251 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 12x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 350 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 8x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 47 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 6x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[14 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 238 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 4x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0902883720 (1)
[1.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 5x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 37 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 5x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 1 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 7x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[41 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 273 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[45 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 12x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038642 (1)
[56 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 203 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 12x25 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901610 (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 12x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901587 (1)
[38 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 293 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 133 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 7x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 13 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x27 1 trệt, 5 lầu LH: 0907927406 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 129 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 10x33 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038740 (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 215 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 6x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0939301928 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 247 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 8x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0902805963 (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 269 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 4x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[19 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 300 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 7x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[21 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 327 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 7x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 273 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 7x11 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[1.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 6x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)