Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6   Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6


Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 114 Bà Hom Quận 6 DT: 14x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 313 Bà Hom Quận 6 DT: 19x24 1 trệt, 8 lầu LH: 0902447364 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 97 Bà Hom Quận 6 DT: 5x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902805963 (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 316 Bà Hom Quận 6 DT: 9x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0908075231 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 6 Bà Hom Quận 6 DT: 4x12 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 156 Bà Hom Quận 6 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 188 Bà Hom Quận 6 DT: 10x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 495 Bà Hom Quận 6 DT: 12x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Bà Hom Quận 6 DT: 12x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0908634491 (1)
[8.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 491 Bà Hom Quận 6 DT: 15x10 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 91 Bà Hom Quận 6 DT: 12x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 42 Bà Hom Quận 6 DT: 5x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 471 Bà Hom Quận 6 DT: 5x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0908634491 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 366 Bà Hom Quận 6 DT: 5x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 120 Bà Hom Quận 6 DT: 10x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0938821876 (1)
[370 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 125 Bà Hom Quận 6 DT: 19x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038642 (1)
[240 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 250 Bà Hom Quận 6 DT: 12x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 323 Bà Hom Quận 6 DT: 12x7 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 350 Bà Hom Quận 6 DT: 11x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 25 Bà Hom Quận 6 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Bà Hom Quận 6 DT: 10x24 1 trệt, 7 lầu LH: 0934162100 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 299 Bà Hom Quận 6 DT: 7x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 274 Bà Hom Quận 6 DT: 4x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[6.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 133 Bà Hom Quận 6 DT: 12x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 (1)
[16.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 502 Bà Hom Quận 6 DT: 18x32 1 trệt, 8 lầu LH: 0908614941 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 209 Bà Hom Quận 6 DT: 9x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0938737871 (1)
[8.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 225 Bà Hom Quận 6 DT: 11x18 1 trệt, 8 lầu LH: 0907927406 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 424 Bà Hom Quận 6 DT: 12x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 247 Bà Hom Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0902889330 (1)