Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồng Bàng Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồng Bàng
Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Khỏe Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Khỏe
Cho thuê nhà mặt tiền đường An Dương Vương Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường An Dương Vương Quận 6
Cho thuê nhà mặt tiền đường Binh Tiên Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Binh Tiên
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hóa Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hóa Quận 6
Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Phú Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bình Phú
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bãi Sậy Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bãi Sậy Quận 6
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Chiêu Hoàng
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Trung Lập Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Trung Lập Quận 6
Cho thuê nhà mặt tiền đường Văn Thân Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Văn Thân
Cho thuê nhà mặt tiền đường Chu Văn An Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Chu Văn An
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hòa Đông Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hòa Đông Quận 6
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đặng Nguyên Cẩn Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đặng Nguyên Cẩn
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6

Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6 [Cho thuê nhà mặt tiền Quận 6] (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 95 Hậu Giang Quận 6 DT: 6x31 1 trệt, 3 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang Quận 6] (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 51 Lý Chiêu Hoàng Quận 6 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Chiêu Hoàng Quận 6] (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 1 Văn Thân Quận 6 DT: 12x32 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Văn Thân Quận 6] (1)
[32 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 17 Hậu Giang Quận 6 DT: 8x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang Quận 6] (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 219 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[44 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 11x33 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 24 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6] (1)
[8.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 414 Chu Văn An Quận 6 DT: 12x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Chu Văn An Quận 6] (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 313 Bà Hom Quận 6 DT: 19x24 1 trệt, 8 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6] (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 114 Bà Hom Quận 6 DT: 14x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6] (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 59 Lò Gốm Quận 6 DT: 8x25 1 trệt, 7 lầu LH: 0903614757 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm Quận 6] (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 7x20 1 trệt, 8 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6] (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 156 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 14x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0908634491 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6] (1)
[23 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 512 Lò Gốm Quận 6 DT: 8x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm Quận 6] (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 97 Bà Hom Quận 6 DT: 5x15 1 trệt, 4 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6] (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 390 Lò Gốm Quận 6 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm Quận 6] (1)
[103 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 156 Văn Thân Quận 6 DT: 16x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Văn Thân Quận 6] (1)
[16 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 64 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Chu Văn An Quận 6 DT: 4x20 1 trệt, 6 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Chu Văn An Quận 6] (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 536 Mai Xuân Thưởng Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Xuân Thưởng Quận 6] (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 18x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6] (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 377 Hậu Giang Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang Quận 6] (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 537 Lò Gốm Quận 6 DT: 11x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm Quận 6] (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 341 Chu Văn An Quận 6 DT: 5x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Chu Văn An Quận 6] (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 316 Bà Hom Quận 6 DT: 9x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hom Quận 6] (1)
[68 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 248 Lò Gốm Quận 6 DT: 20x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm Quận 6] (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 237 Nguyễn Văn Luông Q6 DT: 6x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Luông Q6] (1)