Cho thuê nhà mặt tiền Quận 5   Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Phú Quận 5


Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Phú Quận 5 (1)
[16.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Trần Phú Quận 5 DT: 20x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 461 Trần Phú Quận 5 DT: 8x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 365 Trần Phú Quận 5 DT: 7x20 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 260 Trần Phú Quận 5 DT: 4x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 54 Trần Phú Quận 5 DT: 12x14 1 trệt, 7 lầu LH: 0906767550 (1)
[5.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 280 Trần Phú Quận 5 DT: 8x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0906767550 (1)
[20 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Trần Phú Quận 5 DT: 7x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0902448153 (1)
[9.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 470 Trần Phú Quận 5 DT: 15x7 1 trệt, 3 lầu LH: 0908634491 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 165 Trần Phú Quận 5 DT: 7x9 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[8.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 186 Trần Phú Quận 5 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 433 Trần Phú Quận 5 DT: 11x11 1 trệt, 8 lầu LH: 0908326791 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 311 Trần Phú Quận 5 DT: 18x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[74 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Trần Phú Quận 5 DT: 5x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[69 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 30 Trần Phú Quận 5 DT: 5x7 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[6.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 282 Trần Phú Quận 5 DT: 11x11 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)
[5.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 344 Trần Phú Quận 5 DT: 8x9 1 trệt, 4 lầu LH: 0908634491 (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Trần Phú Quận 5 DT: 6x21 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038740 (1)
[5.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 164 Trần Phú Quận 5 DT: 9x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 104 Trần Phú Quận 5 DT: 8x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Trần Phú Quận 5 DT: 12x17 1 trệt, 3 lầu LH: 0902440982 (1)
[86 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 277 Trần Phú Quận 5 DT: 5x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Trần Phú Quận 5 DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 235 Trần Phú Quận 5 DT: 9x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Trần Phú Quận 5 DT: 9x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[7.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Trần Phú Quận 5 DT: 7x21 1 trệt, 7 lầu LH: 0908286542 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 233 Trần Phú Quận 5 DT: 5x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 151 Trần Phú Quận 5 DT: 8x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 241 Trần Phú Quận 5 DT: 8x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0902448153 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 203 Trần Phú Quận 5 DT: 12x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)