Cho thuê nhà mặt tiền Quận 5   Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hưng Quận 5


Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hưng Quận 5 (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Tân Hưng Quận 5 DT: 8x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 413 Tân Hưng Quận 5 DT: 10x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 194 Tân Hưng Quận 5 DT: 6x16 1 trệt, 4 lầu LH: 0939301928 (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 52 Tân Hưng Quận 5 DT: 10x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 190 Tân Hưng Quận 5 DT: 16x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0902768556 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 374 Tân Hưng Quận 5 DT: 9x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0908079159 (1)
[200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 102 Tân Hưng Quận 5 DT: 5x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 361 Tân Hưng Quận 5 DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[20 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 500 Tân Hưng Quận 5 DT: 9x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 267 Tân Hưng Quận 5 DT: 9x13 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 395 Tân Hưng Quận 5 DT: 7x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038407 (1)
[17 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 108 Tân Hưng Quận 5 DT: 7x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[10 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 523 Tân Hưng Quận 5 DT: 4x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[37 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 345 Tân Hưng Quận 5 DT: 11x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Tân Hưng Quận 5 DT: 6x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902887859 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 237 Tân Hưng Quận 5 DT: 12x25 1 trệt, 4 lầu LH: 0908075231 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 273 Tân Hưng Quận 5 DT: 19x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 311 Tân Hưng Quận 5 DT: 11x28 1 trệt, 7 lầu LH: 0902805963 (1)
[31 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 430 Tân Hưng Quận 5 DT: 11x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038470 (1)
[38 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 59 Tân Hưng Quận 5 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[25 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 307 Tân Hưng Quận 5 DT: 9x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[19 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 403 Tân Hưng Quận 5 DT: 9x16 1 trệt, 3 lầu LH: 0908634491 (1)
[1.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 226 Tân Hưng Quận 5 DT: 5x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Tân Hưng Quận 5 DT: 5x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0902831038 (1)
[800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 306 Tân Hưng Quận 5 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[34 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 246 Tân Hưng Quận 5 DT: 12x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[25 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 7 Tân Hưng Quận 5 DT: 10x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 9 Tân Hưng Quận 5 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 103 Tân Hưng Quận 5 DT: 19x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)