Cho thuê nhà mặt tiền Quận 5   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhiêu Tâm Quận 5


Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nhiêu Tâm Quận 5 (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 294 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 278 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 6x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 335 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 16x29 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 329 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 7x18 1 trệt, 7 lầu LH: 0902901610 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 85 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 11x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[65 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 365 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 11x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 213 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 6x30 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[29 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 50 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 5x23 1 trệt, 6 lầu LH: 0908286542 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 143 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 5x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[44 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 40 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 12x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0902448153 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 511 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 11x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 53 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 6x22 1 trệt, 4 lầu LH: 0902448153 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 304 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 10x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0908079159 (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 123 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 10x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 159 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 464 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 6x22 1 trệt, 5 lầu LH: 0908494712 (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 283 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 9x29 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038642 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 354 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 10x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[1.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 8x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 64 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 7x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 16 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 4x35 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[31 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 252 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 4x32 1 trệt, 4 lầu LH: 0908079159 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 384 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 10x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 304 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 7x15 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447859 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 348 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 17x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 144 Nhiêu Tâm Quận 5 DT: 19x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)