Cho thuê nhà mặt tiền Quận 5   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Q5


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Quận 5 (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 128 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 11x11 1 trệt, 3 lầu LH: 0902806193 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 4x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[7.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 83 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 18x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 455 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 10x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 141 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 7x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[6.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 12x19 1 trệt, 5 lầu LH: 0901013357 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 396 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 4x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0934162100 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 141 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 9x22 1 trệt, 7 lầu LH: 0902806193 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 6x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0939301928 (1)
[65 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 402 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 6x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0903614757 (1)
[6.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 341 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 13x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0938821876 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 319 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 6x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902045524 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 383 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 9x15 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 6x16 1 trệt, 5 lầu LH: 0902038642 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 280 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 11x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 19 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 12x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901587 (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 94 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 4x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 89 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 12x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[3.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 304 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 9x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 16 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 5x24 1 trệt, 5 lầu LH: 0902806193 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 168 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 4x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 380 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 350 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 12x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0902831038 (1)
[65 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 152 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 6x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 5x17 1 trệt, 8 lầu LH: 0902885031 (1)
[89 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 141 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 6x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0906767550 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 526 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 9x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 262 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 12x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[91 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 537 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 9x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)