Cho thuê nhà mặt tiền Quận 5   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 5


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 5 (1)
[8.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 141 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 10x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 382 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 11x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 54 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 11x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 319 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 6x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[310 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 242 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 19x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 184 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 4x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 7x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[3.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 277 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 5x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 106 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 6x15 1 trệt, 7 lầu LH: 0902447364 (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 467 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 8x23 1 trệt, 6 lầu LH: 0907927406 (1)
[7.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 219 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 9x27 1 trệt, 3 lầu LH: 0902901610 (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 10x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 303 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 12x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[9.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 400 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 11x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 354 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 9x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 (1)
[9.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 289 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 15x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 159 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 437 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[400 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 178 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 20x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0902768556 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 74 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 8x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[8.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 79 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 10x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901561 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 234 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 9x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 504 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 159 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 5x10 1 trệt, 6 lầu LH: 0902805963 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 6x19 1 trệt, 6 lầu LH: 0901013357 (1)
[6.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 18 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 6x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038615 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 424 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 9x10 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 151 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 9x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 276 Nguyễn Trãi Quận 5 DT: 8x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)