Cho thuê nhà mặt tiền Quận 3   Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan Q3


Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan Quận 3 (1)
[59 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 130 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 5x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 545 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 10x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0902887859 (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 151 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 5x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 7x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 10 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 10x17 1 trệt, 8 lầu LH: 0908079159 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 92 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 8x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0908494712 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 11x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 329 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 172 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 15x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 172 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 5x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 (1)
[99 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 49 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 7x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0939622796 (1)
[6.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 84 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 15x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 159 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 10x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0906955805 (1)
[96 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 348 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 10x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[8.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 313 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 17x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 112 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 6x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0902447364 (1)
[9.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 418 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 20x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 300 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 6x35 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 128 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 5x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 368 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 8x18 1 trệt, 4 lầu LH: 0902448153 (1)
[8.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 143 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 16x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 123 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 6x30 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[80 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 66 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 9x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[5.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 12x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[76 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 6 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 6x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 131 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 15x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 114 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 12x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 447 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 5x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901270 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 119 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 19x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)