Cho thuê nhà mặt tiền Quận 2   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Q2


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng Quận 2 (1)
[92 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 464 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 7x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0902440982 (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 6x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 11x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0902447859 (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 84 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 7x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 478 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 4x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[94 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 231 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 11x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 8x15 1 trệt, 8 lầu LH: 0908286542 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 115 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 11x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 (1)
[79 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 226 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 9x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 501 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 18x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 241 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 4x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0901013357 (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 5x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 364 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[89 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 102 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 10x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[48 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 5x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 71 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 135 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 12x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634491 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 92 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 5x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 10x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[96 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 382 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 9x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0906955805 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 43 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 4x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0908286542 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 292 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 6x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 7x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 372 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 20x17 1 trệt, 3 lầu LH: 0902448153 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 8x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[5.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 330 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 11x12 1 trệt, 8 lầu LH: 0908696521 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 481 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 7x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 37 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 10x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 379 Nguyễn Văn Hưởng Q2 DT: 11x15 1 trệt, 6 lầu LH: 0938642188 (1)