Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Quận 10 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 324 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 5x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 298 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 16x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 10x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0939413874 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 236 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 6x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 170 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 9x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 321 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[68 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 150 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 4x22 1 trệt, 7 lầu LH: 0902883720 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 162 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 6x19 1 trệt, 8 lầu LH: 0902885031 (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 563 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 7x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0934162100 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 190 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 5x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0938642188 (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 8x13 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 14 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 7x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 5x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 39 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 6x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 440 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 4x13 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 356 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 5x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 63 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 10x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[5.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 210 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 7x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 109 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 5x18 1 trệt, 8 lầu LH: 0906767550 (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 191 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 14x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0902885031 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 470 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 11x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 140 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 6x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 472 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 6x19 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 197 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 351 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 4x34 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901270 (1)
[77 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 357 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 7x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)
[9.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 15 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 19x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)