Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 11x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 5x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0939413874 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 9x7 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 129 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 10x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 328 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 8x18 1 trệt, 7 lầu LH: 0908326791 (1)
[96 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 189 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 9x28 1 trệt, 7 lầu LH: 0902885031 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 270 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 12x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901587 (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 370 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 10x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 159 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 9x22 1 trệt, 3 lầu LH: 0902045524 (1)
[56 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 318 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 7x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0939369705 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 516 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 8x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 349 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 7x12 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901270 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 165 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 5x11 1 trệt, 7 lầu LH: 0902805963 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 456 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 456 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 5x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[49 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 281 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 8x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[59 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 6x29 1 trệt, 8 lầu LH: 0902982719 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 391 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[79 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 194 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 9x32 1 trệt, 4 lầu LH: 0902805963 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 360 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 12x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 20 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 6x28 1 trệt, 5 lầu LH: 0902038615 (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 140 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 9x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 6x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0902982719 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 11x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[44 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 27 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 5x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 2 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 9x20 1 trệt, 8 lầu LH: 0902885031 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 11x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 186 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 5x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0902805963 (1)
[77 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 100 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 12x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 (1)