Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành Quận 10


[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 329 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 12x30 1 trệt, 6 lầu LH: 0902885031 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 202 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038740 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 250 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[6.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 90 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)
Cho thuê nhà 182 Tô Hiến Thành 8x25 3l 100tr Vị trí nằm giữa Nguyễn Giản Thanh và Hồ Bá Kiện (4)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 272 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 155 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 10x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 25 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 8x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 214 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901587 (1)
[6.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 186 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[7.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 211 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 447 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x34 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 512 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[9.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 414 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 12x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038740 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 85 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 6x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 230 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 10x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[10.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 262 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 20x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 226 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 10x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447859 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 145 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 7x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 306 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 8x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 80 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 137 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 9x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[40 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 224 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 9x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 209 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634491 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 254 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 10x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901561 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 52 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0939413874 (1)
[7.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 280 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[270 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 509 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 15x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[8.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 57 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 14x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)