Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành Quận 10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành Quận 10 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 90 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0906767550 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 375 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 7x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901610 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 48 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 6x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[7.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 13x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 345 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 21 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 9x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[79 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 191 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 5x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0902038471 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 64 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 5x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 221 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 13x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0906767550 (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 14 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 5x27 1 trệt, 4 lầu LH: 0902768556 (1)
[7.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 323 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 314 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x27 1 trệt, 7 lầu LH: 0902440982 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 235 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0939413874 (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 374 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 8x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0939301928 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 93 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 7x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 (1)
[91 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 326 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x24 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038471 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 322 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 4x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0908634812 (1)
[7.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 356 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 514 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 17x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0902448153 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 70 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 9x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 111 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 5x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0902805963 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 31 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[5.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 317 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 9x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 267 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 6x29 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 60 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 7x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 107 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 7x16 1 trệt, 4 lầu LH: 0907927406 (1)
[5.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 210 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 275 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 8x30 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 527 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 6x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)