Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh Quận 10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh Quận 10 (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 154 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 9x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0902883720 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 233 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 5x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 371 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 9x16 1 trệt, 6 lầu LH: 0901013357 (1)
[94 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 195 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 8x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[101 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 524 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 6x28 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038470 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 297 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 4x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 301 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 11x17 1 trệt, 7 lầu LH: 0938821876 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 63 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 358 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 5x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 152 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 7x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 459 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 5x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0902887859 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 40 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 7x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[5.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 336 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 11x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[81 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 347 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 7x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 247 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 7x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0902901270 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 233 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 10x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[56 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 444 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 4x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 260 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 5x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 57 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 12x31 1 trệt, 5 lầu LH: 0908634812 (1)
[6.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 199 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 12x12 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 522 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 9x33 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[82 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 370 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 6x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 175 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 5x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 106 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 4x20 1 trệt, 8 lầu LH: 0939301928 (1)
[250 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 302 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 13x24 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038740 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 340 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 6x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901270 (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 285 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 7x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 104 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 4x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[8.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 278 Sư Vạn Hạnh Quận 10 DT: 12x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0902885031 (1)