Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Q10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Quận 10 (1)
[72 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 287 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 5x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 5x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 32 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 5x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0902982719 (1)
[6.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 196 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 11x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0902045524 (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 14 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 4x14 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 279 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 9x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0903614757 (1)
[3.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 65 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 4x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 49 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 11x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 163 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 9x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 444 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 4x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[89 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 436 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 7x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[6.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 532 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 11x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[310 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 262 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 20x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 43 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 9x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0939301928 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 40 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 7x33 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 526 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 8x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0908326791 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 16x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[84 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 436 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 7x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 37 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 4x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[4.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 18 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 5x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0908494712 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 423 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 11x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 133 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 6x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 269 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 66 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 15x15 1 trệt, 5 lầu LH: 0938737871 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 249 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 11x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[6.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 117 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 7x27 1 trệt, 8 lầu LH: 0902768556 (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 14x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 193 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)