Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La Quận 10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La Quận 10 (1)
[400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 145 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 4x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[42 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 375 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 9x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[72 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 230 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 17x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 286 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[32 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 391 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 8x12 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 96 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 10x10 1 trệt, 4 lầu LH: 0908634491 (1)
[52 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 250 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 8x28 1 trệt, 6 lầu LH: 0934162100 (1)
[1.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 526 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 11x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 383 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 10x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 125 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 11x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0902883720 (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 14x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 112 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 4x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 165 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 10x16 1 trệt, 4 lầu LH: 0902982719 (1)
[2.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 11x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 475 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 153 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 6x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[23 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 49 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 4x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 (1)
[18 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 17 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 4x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[1.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 54 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 10x11 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 315 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 14x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[1.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 23 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 4x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0934162100 (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 362 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 12x27 1 trệt, 7 lầu LH: 0908634491 (1)
[51 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 6 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 11x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[1.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 252 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 6x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 224 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 11x7 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 217 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 16x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[35 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 54 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 5x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901587 (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 215 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 10x24 1 trệt, 4 lầu LH: 0908634812 (1)
[900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 272 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 4x21 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038615 (1)