Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10   Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Thắng Quận 10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Thắng Quận 10 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 49 Cao Thắng Quận 10 DT: 9x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 36 Cao Thắng Quận 10 DT: 5x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0901013357 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 432 Cao Thắng Quận 10 DT: 6x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 296 Cao Thắng Quận 10 DT: 5x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 254 Cao Thắng Quận 10 DT: 8x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[98 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 65 Cao Thắng Quận 10 DT: 11x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Cao Thắng Quận 10 DT: 15x22 1 trệt, 5 lầu LH: 0901013354 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 467 Cao Thắng Quận 10 DT: 5x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 (1)
[39 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 32 Cao Thắng Quận 10 DT: 4x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 537 Cao Thắng Quận 10 DT: 9x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[74 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 243 Cao Thắng Quận 10 DT: 9x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[40 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Cao Thắng Quận 10 DT: 10x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0902831038 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 250 Cao Thắng Quận 10 DT: 8x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 333 Cao Thắng Quận 10 DT: 11x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[39 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 291 Cao Thắng Quận 10 DT: 4x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 222 Cao Thắng Quận 10 DT: 10x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 460 Cao Thắng Quận 10 DT: 10x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0902901270 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 150 Cao Thắng Quận 10 DT: 11x31 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 23 Cao Thắng Quận 10 DT: 11x7 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038470 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 442 Cao Thắng Quận 10 DT: 8x28 1 trệt, 4 lầu LH: 0908286542 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 128 Cao Thắng Quận 10 DT: 4x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0939622796 (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 189 Cao Thắng Quận 10 DT: 6x22 1 trệt, 4 lầu LH: 0901013354 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Cao Thắng Quận 10 DT: 7x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 345 Cao Thắng Quận 10 DT: 8x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0901013354 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 489 Cao Thắng Quận 10 DT: 4x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 98 Cao Thắng Quận 10 DT: 6x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0908075231 (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 257 Cao Thắng Quận 10 DT: 5x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0907927406 (1)
[93 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 142 Cao Thắng Quận 10 DT: 8x29 1 trệt, 6 lầu LH: 0908494712 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 218 Cao Thắng Quận 10 DT: 8x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)