Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10


Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Q10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương Quận Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Vĩnh Viễn Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Vĩnh Viễn Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Lộc Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Lộc Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng Q10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Quyền Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Quyền Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bạch Mã Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bạch Mã Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Thắng Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Thắng Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trường Sơn Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trường Sơn Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Hồng Phong Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Hồng Phong Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hoàng Dư Khương Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hoàng Dư Khương Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hùng Vương Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hùng Vương Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Giản Thanh Q10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Giản Thanh Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Thành Thái Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Thành Thái Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Ba Tháng Hai Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Ba Tháng Hai Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hòa Hảo Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hòa Hảo Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhật Tảo Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhật Tảo Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hòa Hưng Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hòa Hưng Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Châu Thới Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Châu Thới Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Kim Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Kim Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 Q10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh Quận Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bắc Hải Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bắc Hải Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hạt Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Hạt Quận 10
Cho thuê nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh Quận 10 Cho thuê nhà mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh Quận 10

Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10 [Cho thuê nhà mặt tiền Quận 10] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 11x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10] (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Trần Minh Quyền Q10 DT: 5x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0902883720 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10] (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 367 Nguyễn Duy Dương Quận DT: 10x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương Quận] (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 170 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 9x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 298 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 16x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 287 Điện Biên Phủ Quận 10 DT: 11x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 10] (1)
[53 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 369 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 5x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10] (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 402 Nhật Tảo Quận 10 DT: 5x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhật Tảo Quận 10] (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 286 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La Quận 10] (1)
[47 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 124 Nguyễn Lâm Quận 10 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10] (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 35 Nguyễn Lâm Quận 10 DT: 5x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10] (1)
[73 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 223 Điện Biên Phủ Quận 10 DT: 10x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 10] (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 481 Trần Minh Quyền Q10 DT: 8x15 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901270 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10] (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 32 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 5x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Q10] (1)
[68 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 104 Trần Minh Quyền Q10 DT: 7x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10] (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 179 Nhật Tảo Quận 10 DT: 5x33 1 trệt, 4 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhật Tảo Quận 10] (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 236 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 6x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 321 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 8x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Lý Thái Tổ Quận 10 DT: 12x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ Quận 10] (1)
[93 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 202 Ngô Gia Tự Quận 10 DT: 7x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10] (1)
[2.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 9x7 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10] (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Ngô Gia Tự Quận 10 DT: 4x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10] (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 306 Nguyễn Duy Dương Quận DT: 12x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0934162100 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương Quận] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 157 Nguyễn Chí Thanh Quận DT: 8x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh Quận] (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Nguyễn Ngọc Lộc Quận 1 DT: 8x35 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Ngọc Lộc Quận 1] (1)
[98 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 134 Ngô Gia Tự Quận 10 DT: 6x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10] (1)
[72 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 230 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 17x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La Quận 10] (1)
[57 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 249 Điện Biên Phủ Quận 10 DT: 5x19 1 trệt, 8 lầu LH: 0908079159 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 10] (1)
[31 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 144 Nguyễn Lâm Quận 10 DT: 6x17 1 trệt, 3 lầu LH: 0903614757 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10] (1)