Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 1 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 12x16 1 trệt, 8 lầu LH: 0908079159 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 90 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 16x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 16x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[91 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 11x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 457 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 4x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 7x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[5.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 20 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 13x24 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038471 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 168 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 9x17 1 trệt, 3 lầu LH: 0902805963 (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 104 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 8x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 315 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 11x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0902887859 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 11x17 1 trệt, 8 lầu LH: 0938821876 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 236 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 6x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908075231 (1)
[2.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 297 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 6x30 1 trệt, 6 lầu LH: 0908696521 (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 381 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 34 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 17x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 358 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 9x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 250 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)
[97 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 464 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 9x31 1 trệt, 6 lầu LH: 0902447859 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 12x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0901013354 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 344 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 8x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0902889330 (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 227 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 6x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 (1)
[79 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 9x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 93 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 11x27 1 trệt, 6 lầu LH: 0902768556 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 37 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 9x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[93 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 491 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 3 lầu LH: 0902889330 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 492 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 10x16 1 trệt, 6 lầu LH: 0908079159 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 165 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 20x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[88 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 552 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 11x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 53 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 5 lầu LH: 0908634491 (1)