Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1 (1)
[7.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 476 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 13x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 (1)
[81 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 412 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 15x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 112 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 161 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[6.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 145 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 10x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 (1)
[5.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 403 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 432 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 9x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 490 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 7x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 229 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 9x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 (1)
[7.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 29 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 11x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0903614757 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 357 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 6x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[86 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 82 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 35 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 9x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 264 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 11x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0902806193 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 11 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x32 1 trệt, 8 lầu LH: 0908696521 (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 269 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 181 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 6x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 48 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 7x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 206 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 9x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[3.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 205 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 5x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 146 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 10x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 121 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 7x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 290 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 10x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 164 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 10x19 1 trệt, 5 lầu LH: 0908286542 (1)