Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Thủ Khoa Huân Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Thủ Khoa Huân Quận 1 (1)
[300 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 355 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 7x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0908634491 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 231 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 4x27 1 trệt, 8 lầu LH: 0939369705 (1)
[14.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 400 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 9x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 119 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 6x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0906955805 (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 5x19 1 trệt, 6 lầu LH: 0902805963 (1)
[14.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 384 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 11x33 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 32 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 5x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634491 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 90 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 4x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[14.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 41 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 (1)
[14.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 126 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 11x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[500 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 485 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 15x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0903614757 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 272 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 5x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[17.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 13x28 1 trệt, 3 lầu LH: 0902901587 (1)
[28.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 204 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 18x15 1 trệt, 6 lầu LH: 0902805963 (1)
[16.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 10 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 7x27 1 trệt, 8 lầu LH: 0903614757 (1)
[11.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 396 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 9x15 1 trệt, 3 lầu LH: 0938737871 (1)
[9.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 302 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 7x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 217 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[430 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 20 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 10x17 1 trệt, 7 lầu LH: 0938821876 (1)
[10.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 384 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 5x27 1 trệt, 8 lầu LH: 0908614941 (1)
[350 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 257 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 13x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[10.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 108 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[330 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 4 lầu LH: 0901013354 (1)
[400 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 87 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 10x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901587 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 137 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 4x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[400 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 141 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 13x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038470 (1)
[14.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 48 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 5 lầu LH: 0902889330 (1)
[27.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 462 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 16x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0902901610 (1)
[19.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 117 Thủ Khoa Huân Quận 1 DT: 11x18 1 trệt, 7 lầu LH: 0902982719 (1)