Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1 (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 15 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 7x30 1 trệt, 5 lầu LH: 0902805963 (1)
[380 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 247 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 12x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 9x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 289 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 8x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 (1)
[420 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 12x17 1 trệt, 3 lầu LH: 0934162100 (1)
[350 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 6x32 1 trệt, 7 lầu LH: 0906767550 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 7x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[17.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 12x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 415 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 4x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[17.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908075231 (1)
[8.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 237 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 5x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[9.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 244 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 4x27 1 trệt, 6 lầu LH: 0908634491 (1)
[12.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 28 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 6x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0902885031 (1)
[16.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 114 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 12x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[18.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 11x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 (1)
[520 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 233 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 11x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0907927406 (1)
[18.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 172 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 11x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[550 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 425 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 17x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 207 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 11x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 267 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 (1)
[17.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 175 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 7x21 1 trệt, 8 lầu LH: 0902045524 (1)
[550 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 231 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 17x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0938821876 (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 4x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[370 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 172 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 (1)
[16.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 62 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[310 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 173 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 8x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901610 (1)
[12.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 152 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 4x25 1 trệt, 7 lầu LH: 0902448153 (1)
[13.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 501 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 5x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0908696521 (1)
[300 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 255 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 9x21 1 trệt, 3 lầu LH: 0902901561 (1)