Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão Quận 1


Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Phạm Ngũ Lão Quận 1 (1)
[87 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 379 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 8x15 1 trệt, 6 lầu LH: 0902889330 (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 408 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 5x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[89 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 139 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 9x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 175 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 60 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 12x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 147 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 8x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 227 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 10x16 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901610 (1)
[4.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 503 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 10x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[92 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 377 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 7x29 1 trệt, 4 lầu LH: 0939622796 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 124 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 11x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0901013357 (1)
[2.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 141 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 5x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 450 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 3 lầu LH: 0902901610 (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 432 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 12x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[101 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 499 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 10x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[5.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 219 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902805963 (1)
[7.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 19x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[6.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 174 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901561 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 275 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 16x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0902883720 (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 63 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 433 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 9x20 1 trệt, 5 lầu LH: 0906767550 (1)
[103 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 163 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 10x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 511 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 5x26 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901561 (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 178 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 10x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 197 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 15x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 172 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 7x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 73 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 6x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[57 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 39 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 6x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 389 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 5x11 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 192 Phạm Ngũ Lão Quận 1 DT: 11x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)