Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Nguyễn Q1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Nguyễn Quận 1 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 145 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 5x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 5x25 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901587 (1)
[7.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 354 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 12x21 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901610 (1)
[74 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 386 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 7x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[2.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 4x19 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901587 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 422 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 10x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 119 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 10x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 (1)
[6.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 426 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 10x21 1 trệt, 8 lầu LH: 0901013357 (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 379 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 4x19 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447364 (1)
[64 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 6 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 6x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[85 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 98 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 6x28 1 trệt, 5 lầu LH: 0902448153 (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 18x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[85 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[2.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 231 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 6x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 46 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 436 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 9x13 1 trệt, 5 lầu LH: 0902887859 (1)
[5.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 252 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 12x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[4.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 7x30 1 trệt, 6 lầu LH: 0907927406 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 447 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 10x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[91 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 376 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 9x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 (1)
[83 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 456 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 5x27 1 trệt, 8 lầu LH: 0908634491 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 43 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 10x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0902448153 (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 251 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 7x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 (1)
[7.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 11x7 1 trệt, 7 lầu LH: 0902448153 (1)
[95 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 38 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 9x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 133 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 19x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 364 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 11x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[59 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 362 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 4x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0902768556 (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 305 Nguyễn Văn Nguyễn Q1 DT: 11x26 1 trệt, 4 lầu LH: 0908075231 (1)