Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 1 (1)
[7.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 426 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 6x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[470 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 198 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 12x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0902440982 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 251 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 6x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0902038615 (1)
[13.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 395 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 10x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 379 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 5x15 1 trệt, 3 lầu LH: 0908075231 (1)
[12.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 293 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 8x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 12x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[20.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 94 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0902883720 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 382 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 6x28 1 trệt, 4 lầu LH: 0902805963 (1)
[19.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 208 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038642 (1)
[9.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 232 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 6x18 1 trệt, 4 lầu LH: 0902885031 (1)
[14.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 48 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 9x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0908696521 (1)
[250 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 185 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 10x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 95 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 10x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[330 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 429 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0934162100 (1)
[12.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 115 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 12x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 192 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 271 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 11x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 393 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 114 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 (1)
[17.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 254 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 10x15 1 trệt, 8 lầu LH: 0902447364 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 491 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 6x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 216 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[250 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 115 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 7x23 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901587 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 394 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 9x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 168 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 10x18 1 trệt, 5 lầu LH: 0901013354 (1)
[18.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 285 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 16x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 6x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0902901610 (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 171 Nguyễn Trãi Quận 1 DT: 12x22 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447364 (1)