Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu Q1


Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1 (1)
[5.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 15 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 6x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902887859 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 87 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 6x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 (1)
[300 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 249 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 16x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[7.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 155 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 8x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 (1)
[13.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 201 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 13x32 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[7.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 447 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 9x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[7.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 391 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 9x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 10 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 10x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 (1)
[9.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 192 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 8x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 272 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 12x27 1 trệt, 6 lầu LH: 0902806193 (1)
[7.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 92 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 9x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[9.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 307 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 18 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 11x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 94 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 5x28 1 trệt, 4 lầu LH: 0902440982 (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 164 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 11x26 1 trệt, 4 lầu LH: 0902038471 (1)
[19.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 251 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 18x27 1 trệt, 5 lầu LH: 0939369705 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 149 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 4x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902887859 (1)
[8.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 180 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 10x31 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[5.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 152 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 6x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 (1)
[15.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 387 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 17x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038407 (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 242 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 5x29 1 trệt, 1 lầu LH: 0938642188 (1)
[240 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 14x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 73 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 6x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 5x22 1 trệt, 3 lầu LH: 0902768556 (1)
[11.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 16x7 1 trệt, 2 lầu LH: 0902885031 (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 9x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[8.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 10x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 385 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 12x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 349 Nguyễn Đình Chiểu Q1 DT: 11x7 1 trệt, 1 lầu LH: 0939413874 (1)