Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Lợi Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Lợi Quận 1 (1)
[410 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 182 Lê Lợi Quận 1 DT: 8x18 1 trệt, 3 lầu LH: 0902447364 (1)
[250 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 267 Lê Lợi Quận 1 DT: 4x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[20.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 74 Lê Lợi Quận 1 DT: 8x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[24.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 74 Lê Lợi Quận 1 DT: 9x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038407 (1)
[-198.8 tỷ] Cho thuê nhà mặt tiền số 38 Lê Lợi Quận 1 DT: 20x17 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901587 (1)
[14.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 303 Lê Lợi Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[420 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 21 Lê Lợi Quận 1 DT: 8x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 (1)
[-298.9 tỷ] Cho thuê nhà mặt tiền số 29 Lê Lợi Quận 1 DT: 18x27 1 trệt, 6 lầu LH: 0938642188 (1)
[420 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 102 Lê Lợi Quận 1 DT: 8x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 (1)
[25.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 228 Lê Lợi Quận 1 DT: 11x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0908326791 (1)
[21.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 524 Lê Lợi Quận 1 DT: 9x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0938737871 (1)
[28.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Lê Lợi Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[490 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 120 Lê Lợi Quận 1 DT: 7x23 1 trệt, 6 lầu LH: 0908634812 (1)
[16.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 25 Lê Lợi Quận 1 DT: 6x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902883720 (1)
[42.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 202 Lê Lợi Quận 1 DT: 16x23 1 trệt, 4 lầu LH: 0934162100 (1)
[18.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 191 Lê Lợi Quận 1 DT: 6x11 1 trệt, 6 lầu LH: 0908494712 (1)
[12.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 278 Lê Lợi Quận 1 DT: 5x10 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[23.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 372 Lê Lợi Quận 1 DT: 10x16 1 trệt, 3 lầu LH: 0902885031 (1)
[14.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 244 Lê Lợi Quận 1 DT: 5x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0902045524 (1)
[35.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 243 Lê Lợi Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0906955805 (1)
[860 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 7 Lê Lợi Quận 1 DT: 12x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0902768556 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 170 Lê Lợi Quận 1 DT: 4x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[430 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Lê Lợi Quận 1 DT: 6x21 1 trệt, 5 lầu LH: 0902447364 (1)
[14.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 246 Lê Lợi Quận 1 DT: 5x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 (1)
[490 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 221 Lê Lợi Quận 1 DT: 9x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[270 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 67 Lê Lợi Quận 1 DT: 4x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0908075231 (1)
[730 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Lê Lợi Quận 1 DT: 14x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 (1)
[680 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Lê Lợi Quận 1 DT: 10x28 1 trệt, 6 lầu LH: 0902440982 (1)
[35.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 271 Lê Lợi Quận 1 DT: 11x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0902038615 (1)