Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Đề Thám Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Đề Thám Quận 1 (1)
[7.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 221 Đề Thám Quận 1 DT: 8x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0907927406 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 51 Đề Thám Quận 1 DT: 8x25 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901270 (1)
[4.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 266 Đề Thám Quận 1 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634491 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 360 Đề Thám Quận 1 DT: 12x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 6 Đề Thám Quận 1 DT: 11x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 (1)
[5.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 39 Đề Thám Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 313 Đề Thám Quận 1 DT: 14x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902768556 (1)
[3.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 99 Đề Thám Quận 1 DT: 4x21 1 trệt, 6 lầu LH: 0938642188 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 507 Đề Thám Quận 1 DT: 11x12 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[97 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 168 Đề Thám Quận 1 DT: 5x15 1 trệt, 6 lầu LH: 0902901610 (1)
[4.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 255 Đề Thám Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908326791 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 526 Đề Thám Quận 1 DT: 12x30 1 trệt, 3 lầu LH: 0901013357 (1)
[6.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 391 Đề Thám Quận 1 DT: 7x30 1 trệt, 6 lầu LH: 0939622796 (1)
[3.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 422 Đề Thám Quận 1 DT: 5x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038642 (1)
[5.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 253 Đề Thám Quận 1 DT: 7x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 515 Đề Thám Quận 1 DT: 4x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 138 Đề Thám Quận 1 DT: 7x9 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 7 Đề Thám Quận 1 DT: 16x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902448153 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 115 Đề Thám Quận 1 DT: 12x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0906767550 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 395 Đề Thám Quận 1 DT: 12x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0934162100 (1)
[7.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 239 Đề Thám Quận 1 DT: 11x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902883720 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 213 Đề Thám Quận 1 DT: 5x12 1 trệt, 8 lầu LH: 0903614757 (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 467 Đề Thám Quận 1 DT: 5x32 1 trệt, 6 lầu LH: 0939369705 (1)
[11.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 86 Đề Thám Quận 1 DT: 11x19 1 trệt, 8 lầu LH: 0906767550 (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 54 Đề Thám Quận 1 DT: 5x19 1 trệt, 5 lầu LH: 0908494712 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 496 Đề Thám Quận 1 DT: 4x22 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901587 (1)
[7.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 287 Đề Thám Quận 1 DT: 9x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0934162100 (1)
[7.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 318 Đề Thám Quận 1 DT: 11x27 1 trệt, 3 lầu LH: 0934162100 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 249 Đề Thám Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 5 lầu LH: 0906955805 (1)